Obec Veľké Ripňany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zápis narodenia

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Dieťa narodené v platnom manželstve:

potrebné doklady: občiansky preukaz rodičov, sobášny list originál, (matka podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici, osobne prísť nemusí), stačí ak príde na matriku otec

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku

 

 

Dieťa narodené slobodnej matke:

potrebné doklady: občiansky preukaz,

 - podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici a nechce určiť otcovstvo; príde sama a predloží občiansky preukaz.

- chce určiť otcovstvo; prídu obaja rodiča a predložia občianske preukazy

- s otcom dieťaťa spísali zápisnicu o určení otcovstva pred narodením dieťaťa podľa § 92 zákona o rodine, stačí keď príde otec dieťaťa a predloží občiansky preukaz oboch rodičov

- je maloletá (má menej ako 15 rokov), pred matričným úradom nemôže určiť otcovstvo, nakoľko podľa § 91 ods. 3 zákona o rodine tak môže iba pred súdom; na vydanie rodného listu je potrebné predložiť jej rodný list a občiansky preukaz jej zákonného zástupcu

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku

 

 

Dieťa narodené rozvedenej matke:

potrebné doklady: právoplatný rozsudok o rozvode, občiansky preukaz

·  dieťa sa narodilo po uplynutí viac ako 300 dní od rozvodu manželstva (určujúci je dátum právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva) a nechce určiť otcovstvo, príde osobne a predloží občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode,

·  dieťa sa narodilo po uplynutí viac ako 300 dní od rozvodu manželstva a chce určiť otcovstvo, príde osobne s otcom dieťaťa a predloží občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz otca dieťaťa

·  od rozvodu manželstva uplynulo pred narodením dieťaťa menej ako 300 dní, matka nemôže určiť otcovstvo, nakoľko platí zákonná domnienka, že otcom dieťaťa je bývalý manžel matky (§ 85 ods. 1 zákona o rodine), a ten bude zapísaný do rodného listu ako otec dieťaťa až do času, kým nebude na príslušnom súde zapreté jeho otcovstvo. V súlade s § 86 ods. 1 zákona o rodine môže manžel matky podať návrh na zapretie otcovstva najskôr v deň narodenia dieťaťa. Matka v takom prípade nebude čakať s vydaním rodného listu na rozhodnutie súdu, ale na matrike predloží občiansky preukaz, sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode a súhlas otca – bývalého manžela o mene dieťaťa (ak odmietne súhlas o mene, bude vystavený rodný list bez mena, len s priezviskom dieťaťa a meno určí súd podľa § 1 ods. 2 zákona 300/1993 Z.z. aj bez návrhu, na podnet matričného úradu),

po zapretí otcovstva môže matka dieťaťa spísať zápisnicu o určení otcovstva s biologickým otcom dieťaťa na matričnom úrade a vtedy predloží občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz otca dieťaťa

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku

 

 

Dieťa narodené vdove:

potrebné doklady: úmrtný list zosnulého manžela, občiansky preukaz

Matke ktorej dieťa sa narodilo do 300 dní od smrti manžela, platí takisto zákonná domnienka, že otcom dieťaťa je zosnulý manžel matky (85 ods. 1 zákona o rodine); v takom prípade príde na matričný úrad osobne.

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek