RSS Obec Veľké Ripňany http://velkeripnany.sk RSS kanál obce Obec Veľké Ripňany sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Listová zásielka http://velkeripnany.sk/sprava/23685/n 23685 Listová zásielka http://velkeripnany.sk/data/ Verejná vyhláška http://velkeripnany.sk/sprava/23164/n 23164 Verejná vyhláška http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2021/posta-list-dorucenie_ee16a6_sm.jpg Zámer na prenájom nebytových priestorov http://velkeripnany.sk/sprava/23036/n 23036 Zámer na prenájom nebytových priestorov - Pohostinstvo u Raka Behynce http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2021/ladovy-caj_80b51e_sm.jpg Zber elektroodpadu http://velkeripnany.sk/sprava/23034/n 23034 Zber elektroodpadu. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2021/luka-kvety_066202_sm.jpg Zasadnutie obecného zastupiteľstva http://velkeripnany.sk/sprava/22908/n 22908 Zasadnutie obecného zastupiteľstva http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2021/motyl-luka_cf1558_sm.jpg Listová zásielka http://velkeripnany.sk/sprava/22643/n 22643 Listová zásielka http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2021/posta-obalka-list_bcc69a_sm.jpg Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021-návrh http://velkeripnany.sk/sprava/22387/n 22387 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021- návrh o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Ripňany http://velkeripnany.sk/data/ Testovanie na COVID19 http://velkeripnany.sk/sprava/21848/n 21848 Testovanie na COVID19 http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2021/infekcia-virus-epidemia-ruska_db209b_sm.jpg Nálepky na smetné nádoby http://velkeripnany.sk/sprava/21963/n 21963 Platnosť nálepiek http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2021/smetiak-kose-odpad-separovanie_8e47bc_sm.jpg Sčítanie obyvateľov, domov a bytov http://velkeripnany.sk/sprava/14144/n 14144 Asisované sčítanie obyvateľov.       http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/motyl-kvet-priroda_dc309f_sm.jpg