RSS Veľké Ripňany http://velkeripnany.sk RSS kanál obce Veľké Ripňany sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznam http://velkeripnany.sk/sprava/10608/n 10608 COVID-19 http://velkeripnany.sk/data/ Výrub dreviny č. 217/2020 http://velkeripnany.sk/sprava/9568/n 9568 Výrub dreviny č. 217/2020 http://velkeripnany.sk/data/ výrub dreviny č. 216/2020 http://velkeripnany.sk/sprava/9567/n 9567 Výrub dreviny č. 216/2020 http://velkeripnany.sk/data/ Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín http://velkeripnany.sk/sprava/9382/n 9382 Súbory sa nachádzajú v prílohe http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/les-cesta-luce_fa2d1a_sm.jpg Dražba http://velkeripnany.sk/sprava/9385/n 9385 Dražba nehnuteľnosti - č.k. 80/2020 - Zn. 81/2019 http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/zmluva-dohoda_1f0bf6_sm.jpg Plán vývozu odpadu http://velkeripnany.sk/sprava/9198/n 9198 Vývoz komunálneho odpadu bude prebiehať naďalej počas dvoch dní. Vo Veľkých Ripňanoch v deň napísaný v tabuľke a dokončenie a Behynce nasledujúci deň, t.j. v utorok. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/odpad-kontajnery_5418c6_sm.jpg Alchýmia triedenia komunálneho odpadu http://velkeripnany.sk/sprava/9199/n 9199 Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad. Variant C - platný v našej obci. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_130a2b_sm.jpg Voľby do NR SR 2020 http://velkeripnany.sk/sprava/9384/n 9384 E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/vlajka-slovensko_2ec7c2_sm.jpg Smernice starostu obce http://velkeripnany.sk/sprava/9383/n 9383 Smernica starostu obce 2/2019 http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/pero-zapisnik_3f7c17_sm.jpg Informácie pre žiadateľov o pripojenie na verejnú kanalizáciu v obci Veľké Ripňany a Behynce http://velkeripnany.sk/sprava/9204/n 9204 Informácie pre žiadateľov o pripojenie na verejnú kanalizáciu v obci Veľké Ripňany a Behynce. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/pero-zapisnik_b1332c_sm.jpg