RSS Obec Veľké Ripňany http://velkeripnany.sk RSS kanál obce Obec Veľké Ripňany sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Radošinské naivné divadlo http://velkeripnany.sk/sprava/13095/n 13095 BESAME MUCHO 5.9.2020 o 19:00 hod. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/romantika-ruza_39f00a_sm.jpg rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Duchonka http://velkeripnany.sk/sprava/13041/n 13041 rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Duchonka http://velkeripnany.sk/data/ Upozornenie pre vlastníkov psov http://velkeripnany.sk/sprava/12765/n 12765 Upozornenie pre vlastníkov psov http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/zviera-pes-luka_54f34c_sm.jpg Piknik na Pažiti http://velkeripnany.sk/sprava/12756/n 12756 Piknik na Pažiti 18.7.2020 od 16:00 hod. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/motyl-luka_174f1d_sm.jpg Výrub drevín-č.k.609/2020 http://velkeripnany.sk/sprava/12665/n 12665 Výrub drevín http://velkeripnany.sk/data/ Prerušenie distribúcie elektriny http://velkeripnany.sk/sprava/12652/n 12652 Prerušenie distribúcie elektriny - Veľké Ripňany. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/svetlo-lampa_a0978a_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny http://velkeripnany.sk/sprava/12651/n 12651 Prerušenie distribúcie elektriny - Behynce http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/svetlo-ziarovka_727f32_sm.jpg Zber elektroodpadu http://velkeripnany.sk/sprava/12595/n 12595 Zber elektroodpadu dňa 26.6.2020 http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/svetlo-ziarovka_ed1ee0_sm.jpg Radošinský expres http://velkeripnany.sk/sprava/12596/n 12596 Radošinský expres 4.7.2020 Radošina- Zbehy a späť. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/plagat_verejnost_1a3b8c_sm.jpg Územný plán regionu Nitrianskeho kraja http://velkeripnany.sk/sprava/12370/n 12370 Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja     http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/kostolik-nitra-drazovce-slovensko_a6c468_sm.jpg