RSS Veľké Ripňany http://velkeripnany.sk RSS kanál obce Veľké Ripňany sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy s materskou školou http://velkeripnany.sk/sprava/12113/n 12113 Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy s materskou školou od 1.júna 2020 http://velkeripnany.sk/data/ Platnosť nálepiek na smetné nádoby http://velkeripnany.sk/sprava/11729/n 11729 Od 1.6.2020 budú v platnosti nové nálepky na smetné nádoby. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/luka-kvety_f22210_sm.jpg Odpady http://velkeripnany.sk/sprava/11400/n 11400 Zákaz vyvážať komunálny odpad na zberný dvor !   Koberce, molitany, polystyrén a menšie množstvo komunálneho odpadu je možné vyviezť do objektu bývalého skladu palív za poplatok. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/priroda-les-svitanie_6819be_sm.jpg COVID-19 http://velkeripnany.sk/sprava/10608/n 10608 COVID-19 http://velkeripnany.sk/data/ Výrub dreviny č. 217/2020 http://velkeripnany.sk/sprava/9568/n 9568 Výrub dreviny č. 217/2020 http://velkeripnany.sk/data/ výrub dreviny č. 216/2020 http://velkeripnany.sk/sprava/9567/n 9567 Výrub dreviny č. 216/2020 http://velkeripnany.sk/data/ Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín http://velkeripnany.sk/sprava/9382/n 9382 Súbory sa nachádzajú v prílohe http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/les-cesta-luce_fa2d1a_sm.jpg Dražba http://velkeripnany.sk/sprava/9385/n 9385 Dražba nehnuteľnosti - č.k. 80/2020 - Zn. 81/2019 http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/zmluva-dohoda_1f0bf6_sm.jpg Plán vývozu odpadu http://velkeripnany.sk/sprava/9198/n 9198 Vývoz komunálneho odpadu bude prebiehať naďalej počas dvoch dní. Vo Veľkých Ripňanoch v deň napísaný v tabuľke a dokončenie a Behynce nasledujúci deň, t.j. v utorok. http://velkeripnany.sk/data/news/velkeripnany.sk/2020/odpad-kontajnery_5418c6_sm.jpg PHSR http://velkeripnany.sk/sprava/11355/n 11355 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja http://velkeripnany.sk/data/