Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ripín OZ

Folklórny súbor Ripín

 

Folklórny súbor RIPÍN bol založený na prelome rokov  1986/87 z iniciatívy vtedajšieho vedúceho MKS vo Veľkých Ripňanoch učiteľa Daniela Kúchu. V regionálnych novinách  v Socialistickom dnešku číslo 5 z 3.2.1987 sa vtedy objavila aj táto veta  : „ s MKS spolupracuje aj ľudová hudba vedená MUDr. Jánom Kmeťom a úspešne sa vyvíja aj práca súboru ľudového tanca a spevokolu pozostávajúcich zo žiakov ZŠ“ Vznikla základná bunka súboru , ktorého vedenie pozstávalo : Daniel  Kúcha, Ľuboš Miškolci, Margita Andelová, MUDr. Ján Kmeťo, Alica Vaňovičová

V začiatkoch začal súbor naberať na počte a tak v roku 1987 pozostával z týchto členov : Martin Belko, Dana Šušuková, Vratislav Lesay, Silvia Čičmišová, René Tóth, Miloš Jakubička, Katka Mičinová, Andrea Tupá, Peter Kukučka, Marek Košík, Marika Belková, Zuzana Belková, Marek Zeliska, Katka Jelšicová, Monika Gubová, Silvia Majtényiová, Andrea Kopáčová, Marcela Balážiková, Jana Frťalová,  Jarmila Brenesselová, Katarína Mazáňová, Zuzana Frťalová, Pavlína Čimová, Tomáš Jakubička, Silvia Lendelová, Simona Lendelová, Jozef Sopka, Stanka Vavrečková, Karin Magová, Jana Mateičková, Lucia Mlíková, Zuzana Nedomová, Helenka Šlosáriková       , Daniela Bírová ml ., Katarína Bírová st., Jana Gogolová, Katka Micháliková, Lucia Micháliková,    Grmanová, Roman Hrobský,  Jozef Bíro, Jana Urminská, Anna Judáková, Medika Jelšicová, Juraj Judák, Paťo Uhrák, Katarína Uhráková, Michal Belányi, Andrej Kučerka, Karin Kondrlová

Slávnostná premiéra detského súboru bola  29. marca 1987 v kúlturnom dome vo Veľkých Ripňanoch. V premiére boli dávne zvyky, piesne a rečňovanky. Kroje a valašky si zadovážili účinkujúci sami. Ohlasy na založenie folklórneho súboru v tomto regióne boli v týždenníkoch : Soc. dnešok  - 22.4.1987, Nedeľná  PRAVDA  -  15.5.1987, Soc. dnešok -  26.5.1987

Folklórny súbor na to aby mohol existovať a prezentovať sa na verejnosti musel prejsť aj komisiou a časť programu bola vybraná na Okresný folklórny festival do Solčian.

Dňa 7.júna 1987 sa konala v Malých  Bieliciach okresná prehliadka krojov, kde M.Jelšicová, A.Judáková, G.Micháliková získali hlavnú cenu za najautentickejší kroj.

Členovia súboru sa zúčastnili v roli diváka aj STRÁŽNICE 87 na 42. medzinárodnom folklórnom festivale v dňoch 26. – 28. júna. Organizátor  zájazdu bol ČK.                              Okresné dožinkové slávnosti  v Čeľadinciach v  auguste 1987 reprezentovala cimbalová hudba s Margitou Andelovou, Štefanom Herákom, MUDr. Jánom Kmeťom , Mariánom Danišom sa speváčkami Jankou Urminskou a Medikou Jelšicovou. Dievčatá spievali piesne : „Keď som ja jabĺčka raňala a Svitaj Bože svitaj“

Začiatkom roku 1988 bol v repertoári : „Šijeme vrecia a Tancuj tancuj“ – dievčenské tance, „ZaVáhom ( klobúkový), Po valašsky ( zbojnícky s valaškami ), Doliny“ – chlapčenské tance. S týmto repertoárom vystupovali na týchto podujatiach :

  1. marec 1988 – vystúpenie pre dôchodcov JRD -  500 divákov.
  2. marec 1988 - MDŽ  -  550 divákov.
  3. marec 1988 – Týždeň detskej knihy v okrese Topoľčany - Daniel Hevier a
  4. marec 1988 - Vyhodnotenie kult.vých. činnosti za rok 1987,
  5. jún 1988 – nová premiéra programu JAR II.
  6. august 1988 – výlet na Duchonku – neuskutočnené predstavenie pre zlé počasie.
  7. september – oslavy SNP – Horné Štitáre

V novembri  1988  začína pracovať súbor  dospelých v tomto zložení :

vedúci súboru – Daniel Kúcha, choreograf  -  Ing. Milan Kľačko

členovia: Zolo Urminský, Jozef Krištof, Rudolf Holienčin,  Ján Krištof,   Jozef Hanzlík, Jaroslav Judák, Lubomír Frťala, Anna Andacká, Daniel Valach, Richard Urminský, Zuzana  Oravcová, Richard Beňo, Ivan  Kubala, Zuzana Košecká,      Peter Neumann, Marián Lendel, Gabriela Micháliková, Jnka Hrobská, Dušan Pánik, Anna Judáková, Timea Křížová, Helena Holienčinová,       Lucia Adamkovičová, Adriana Belányiová, Pavlína Judáková, Miriam Krištofová. Začínajú sa tréningy tri krát v týždni a prakticky sú niektorí členovia v kultúrnom dome každý deň. Pracuje sa na krojoch. Kožené čižmy vyrobili v JAS Bardejov za pomoci Ing. Milana Oravca. Myjavské kroje – mužské a ženské, kroje zo Zemplína, „Makovičky“  šili členky súboru a ich rodinní príslušníci : Janka Hrobská, Anka Judáková, Lucia Adamkovičová , Elena Krištofová, Margita Andacká. Na výzdobe krojov sa podieľali takmer všetci členovia súboru.

Dňa 10.dec. 1988 súbor nadviazal prvý  družobný styk s folkl.súborom TATRAN z Vyškova na Morave , kde iniciátorom bol Milan Kľačko.

Ako prví v roku 1989 začínajú predstavenia detský súbor a to 26.januára 1989 v okresnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov v Bánovciach nad .Bebravou. Tu sa prvé miesto neudeľovalo , no detský Ripín sa umiestnil na 2. mieste.

Prvá premiéra dospelého súborubola 3.marca 1989 v Dome kultúry v Topoľčanoch  na výročnej schôdzi JRD „Radošinka“ , ktorý bol hlavným sponzorom súboru za účasti  1000 divákov. Nasledovali ďalšie vystúpenia s veľkým úspechom a ohlasom doma i v okrese.

 18-19.marca 1989 sa uskutočnoila súťažná prehliadka detskýc folklórnych súborov v DK ROH CHEMIK v Šali za účasti aj nášho detského FS.

Na účinkovanie mimo hraníc Československa bola nadviazaná „družba“ FS RIPÍN s kulturnoumietničkim drušstvom SLOBODA  Zborište z Juhoslávie ( dnešná Bosna i Hercegovina ) dňa 14.apríl 1989 podpísaním dokumentov o priateľstve a výmenných vystúpení. Z tohto medzinárodného spojenia vzišlo prvé hosťovanie KUD  SLOBODA Zborište  od 21. do 23. apríla 1989 v Československu a následné vycestovanie FS Ripín do Juhoslávie 30.6. 1989. Ubytovanie bolo v hoteli ADA v Bosanskom Brode. Vystúpenia mali veľký úspech a ohlas a počas týchto vystúpení v Bosanskom Brode , v Banja Luke v kúpeľnom hoteli Kardial a  v Zborišti zažili členovia súboru neopakovateľné chvíle.

Dňa 31.marca 1989súbor hosťoval vo  Vyškove na Morave , kde mal spoločné vystúpenie s FS Tatran vo Vyškove.   

Pre obec Veľké Ripňany bolvýznamný 4.jún 1989, kedy sa na nádvorí kultúrneho domu uskutočnili 5. Okresné folklórne slávnosti  za účasti týchto súborov : KRNČIANKA – Krnča,   BUKOVINA –  Kšinná, LÚČIK –  Bánovce n.Bebravou, TATROVÁK – Bánovce n.Bebravou, RIPÍN – Veľké Ripňany, PERLIČKA – Bojná, JÁNOŠÍK – JÁNOŠÍČEK  -  Partizánske, PRIEZOR  –  Bánovce n.Bebravou, LÚČ  – Bošany,             ROMO  – Topoľčany

      Ďalším úspešným vystúpením bolo MS v triale  –  5.- 6. august 1989  Topoľčany –

Duchonka., 25.8.1989 – vystúpenie v Leopoldove – mierová manifestácia k 45.výr. SNP 29.8.1989 – 45. výročie  SNP  - V.Ripňany, 18.8.1989  –  Deň kultúry   –  Klátova Nová Ves

Solčany  –  3.9.1989 premiéra v Solčanoch,

Ripín sa zúčastnil aj prestížnych Inoveckých folklórnych slávností v Hlohovci spolu s účinkujúcimi :  FS Šulekovo, dychová hudba Mierovanka, spevácka skupina FS Inovec pri ZK-ROH Slovakofarma Hlohovec, FS Radosť – Salatíns Annou Hulejovou, ĽH Radovanka  –  Ružomberok

Nasledovali ďalšie vystúpenia ako : 10.dec.1989  – Gala prehliadka súborov ZUČ mesta

Leopoldov, 16.febr.1990  –  výročná schôdza JRD  Ripín  a cimbalová muzika Mariána Daniša, Fašiangy 1990  –  pochovávanie basy, hrala tanečná skupina Lux s DášouPleškovou.

  1. marca 1990 - vystúpenie pre starších členov JRD, marec 1990 – vystúpenie v Behynciach, sólista – Rudko Holienčin s heligónkou, 8. marec 1990 MDŽ – Veľké Ripňany, 10.marca 1990  - MDŽ v KD  Lipivník, 25.marca 1990 Jednota – VČS , 29.apríla 1990  –  Obsolovce sólista – Ivan Kubala, spev a fujara, Stavanie májov  –  r.1990, OFS  –  Čermany  3.jún 1990, 17.mája 1990  Topoľčany  –  6 mesiacov  po páde totality, 3.júna 1990  – predvolebný míting KDH v Radošine

Nasledovalo II.  zahraničné turné   25.júl 1990   v  Bosne a Hercegovine - Juhoslávii, kde vystúpenia boli v mestách : Bosanski Brod, Slavonski Brod, Zborište, B. Vručica  „Kardial“, Exkurzia v rafinérii Bosanski Brod. Neopakovateľné boli vystúpenia najstaršej členky Heleny Neumanovej za doprovodu harmonikára Jozefa Bira v Zborišti. Získala si nesmierny obdiv a uznanie. Po návrate sa uskutočnila návšteva družobného súboru SLOBODA Zborište dňa 29.augusta  –  2. sept.1990  na Slovensku. Ich vystúpenia boli úspešné . Po odchode KUD Zborište sme sa tešili na ďalšiu spoluprácu , ale občianska vojna v bývalej Juhoslávii od roku 1991 pretrhla „družobnú“ niť, ktorá nás spájala. FS Ripín začal mať ekonomické problémy zo zmeny ktorá sa odohrala a nežičila kultúre. JRD „Radošinka“ , ako hlavný sponzor nemal záujem na ďalšej spolupráci a tak sa súbor , ktorý vznikal z veľkej oduševnenosti jej členov rozpadol. Dnes  po ňom zostali iba spomienky, fotografie a snáď aj nádej , že sa súbor zobudí a nadviaže na svojich predchodcov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ripín
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Ripín (DOC)
Veľkosť: 39 kB Formát: pdf Dátum: 4.2.2020