Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis narodenia

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Dieťa narodené v platnom manželstve:

potrebné doklady: občiansky preukaz rodičov, sobášny list originál, (matka podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici, osobne prísť nemusí), stačí ak príde na matriku otec

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku

 

 

Dieťa narodené slobodnej matke:

potrebné doklady: občiansky preukaz,

 - podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici a nechce určiť otcovstvo; príde sama a predloží občiansky preukaz.

- chce určiť otcovstvo; prídu obaja rodiča a predložia občianske preukazy

- s otcom dieťaťa spísali zápisnicu o určení otcovstva pred narodením dieťaťa podľa § 92 zákona o rodine, stačí keď príde otec dieťaťa a predloží občiansky preukaz oboch rodičov

- je maloletá (má menej ako 15 rokov), pred matričným úradom nemôže určiť otcovstvo, nakoľko podľa § 91 ods. 3 zákona o rodine tak môže iba pred súdom; na vydanie rodného listu je potrebné predložiť jej rodný list a občiansky preukaz jej zákonného zástupcu

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku

 

 

Dieťa narodené rozvedenej matke:

potrebné doklady: právoplatný rozsudok o rozvode, občiansky preukaz

·  dieťa sa narodilo po uplynutí viac ako 300 dní od rozvodu manželstva (určujúci je dátum právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva) a nechce určiť otcovstvo, príde osobne a predloží občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode,

·  dieťa sa narodilo po uplynutí viac ako 300 dní od rozvodu manželstva a chce určiť otcovstvo, príde osobne s otcom dieťaťa a predloží občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz otca dieťaťa

·  od rozvodu manželstva uplynulo pred narodením dieťaťa menej ako 300 dní, matka nemôže určiť otcovstvo, nakoľko platí zákonná domnienka, že otcom dieťaťa je bývalý manžel matky (§ 85 ods. 1 zákona o rodine), a ten bude zapísaný do rodného listu ako otec dieťaťa až do času, kým nebude na príslušnom súde zapreté jeho otcovstvo. V súlade s § 86 ods. 1 zákona o rodine môže manžel matky podať návrh na zapretie otcovstva najskôr v deň narodenia dieťaťa. Matka v takom prípade nebude čakať s vydaním rodného listu na rozhodnutie súdu, ale na matrike predloží občiansky preukaz, sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode a súhlas otca – bývalého manžela o mene dieťaťa (ak odmietne súhlas o mene, bude vystavený rodný list bez mena, len s priezviskom dieťaťa a meno určí súd podľa § 1 ods. 2 zákona 300/1993 Z.z. aj bez návrhu, na podnet matričného úradu),

po zapretí otcovstva môže matka dieťaťa spísať zápisnicu o určení otcovstva s biologickým otcom dieťaťa na matričnom úrade a vtedy predloží občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz otca dieťaťa

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku

 

 

Dieťa narodené vdove:

potrebné doklady: úmrtný list zosnulého manžela, občiansky preukaz

Matke ktorej dieťa sa narodilo do 300 dní od smrti manžela, platí takisto zákonná domnienka, že otcom dieťaťa je zosnulý manžel matky (85 ods. 1 zákona o rodine); v takom prípade príde na matričný úrad osobne.

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku