Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Denný stacionár

GALÉRIA SÚBOR Facebook
Dátum: 24.01.2024
Autor: Ivana Varšavová
Počet videní: 3538
5 min. čítania
Denný stacionár

Otvorené od 22.1.2024

Obec Veľké Ripňany otvorila prevádzku Denný stacionár "Stará pošta".

Budova sa nachádza vo Veľkých Ripňanoch, ulica Mlynská 289.

V prípade, ak starostlivosť o vašu milovanú osobu v seniorskom veku z nejakého dôvodu nie je vo vašich silách, môžete využiť pomoc zariadenia sociálnych služieb pre seniorov. Zariadenie je určené aj pre seniorov, ktorí chcú stráviť čas v spoločnosti so svojimi rovesníkmi, pri rôznych aktivitách, spoločenských hrách, sledovaní televízneho vysielania a podobne.

Denný stacionár poskytuje starostlivosť len počas pracovných dní v čase od 7:30 do 16:30. Zaraďujeme ho preto medzi tzv. ambulantnú formu starostlivosti o seniorov a odkázané osoby. V dennom stacionári vytvárame pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti a zmysluplné trávenie svojho času.

 Podmienkou prijatia je seniorský vek, prípadne zdravotné znevýhodnenie. Strava je zabezpečená.

Výška poplatkov za starostlivosť a stravu:

- suma úhrady za sociálnu službu.........................0,80,-€/hod.

- suma úhrady za poskytnutú stravu:

                                       desiata.....................................0,90,-€

                                       olovrant...................................0,75,-€

                                       obed..........................................4,00,-€

Postup záujemcu o prijatie na sociálnu službu:

 

Pre poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári je potrebné právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (najmenej so stupňom III), ktoré pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľké Ripňany po vykonaní posudkovej činnosti vydáva Obec Veľké Ripňany.  Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu sa podáva na obecnom úrade, kde záujemca o sociálnu službu získa aj informácie o ďalšom postupe. Občania s trvalým pobytom mimo obce Veľké Ripňany si žiadosť o posúdenie odkázanosti podávajú na príslušnú obec v mieste trvalého pobytu.

žiadosť: https://www.velkeripnany.sk/zverejnovanie-detail/62302/ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu

Záujemca o sociálnu službu v dennom stacionári s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu následne požiada sociálneho pracovníka o poskytovanie služby a doloží požadované doklady:

  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu;
  • posudok o odkázanosti;
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak sa jedná o pravidelný príjem, alebo potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok, ak sa jedná o nepravidelný príjem prijímateľa;
  • potvrdenie ošetrujúceho lekára o bezinfekčnosti prijímateľa sociálnej služby;
  • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch osoby, ktorej sa má sociálna služba v dennom stacionára poskytovať;
  • ak je záujemca o sociálnu službu v dennom stacionári pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prikladá sa rozsudok súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári je následne zaradený do evidencie žiadateľov o sociálnu službu.

Po podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa záujemca o poskytovanie sociálnej služby stáva prijímateľom sociálnej služby.

  Záujemcovia o túto službu sa môžu informovať na č. tel. 038/5392314, 

mail:  stacionar289@gmail.com

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č.22021 na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách Veľkosť: 234.6 kB Formát: pdf Dátum: 3.8.2023
Prevádzkový poriadok Veľkosť: 195.9 kB Formát: pdf Dátum: 24.1.2024

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.