Obec Veľké Ripňany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Nálepky na smetné nádoby

Nálepky na smetné nádoby
Platnosť nálepiek

Upozorňujeme občanov, že platnosť žltých nálepiek končí 31.5.2021

Je potrebné na smetné nádoby nalepiť nové

- zelené -

nálepky platné na obdobie od 1.6.2021 do 31.5.2022

Upozorňujeme vlastníkov smetných nádob väčších ako je schválená nádoba 120 l

( Smernica obce o úhradách za poskytované služby obcou Veľké Ripňany 2/2020 ),

že sú povinní nalepiť na nádobu dve nálepky. 

To sa netýka množstvového zberu - 1100l smetné nádoby.

 

Žiadame občanov aby plastový odpad, fľaše, tetrapaky a konzervy, tégliky, ktorý odovzdávajú v plastových vreciach stláčali a tým čo najviac znížili objem odpadu.