Obec Veľké Ripňany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výrub dreviny

Výrub dreviny
Výrub drevín

Č.j.: 941/2020

 

Dňa 16.10.2020 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 3 ks drevín, druh Orech kráľovský v k. ú. Veľké Ripňany,  parc. č. „C“ 733/2, druh pozemku- záhrada.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 23.10.2020.

 

Informácia zverejnená dňa 16.10.2020.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Zverejnenie 941-2020 70.7 kB pdf 16.10.2020