Obec Veľké Ripňany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Opatrenia COVID19

Opatrenia COVID19
Opatrenia

WEB STRÁNKA K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU JE SPUSTENÁ

Na www.somzodpovedny.sk nájdete všetky dostupné informácie o testovaní. Ďakujeme, že sa spávate zodpovedne. Otestovaním môže každý z nás pomôcť ochrániť svojich blízkych aj ľudí v širšom okolí.

https://www.somzodpovedny.sk/

Dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať pri celoplošnom testovaní sa môžu prihlásiť na OU Veľké Ripňany.

 

Prehľad najdôležitejších zmien od 24.10.2020

 

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia.

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod

Platnosť nariadenia do: odvolania

 

Uzatvárajú sa

 • prírodné a umelé kúpaliská vrátane akvaparkov;
 • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
 • ffitness centrá;
 • a prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…);
 • a prevádzky verejného stravovania.

Toto neplatí pre:

 
Upozornenie

Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

 

Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase. Je však odporúčané, aby využívali tento pre nich vyhradený čas.

 

 

 

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod

Platnosť nariadenia do: odvolania

 

Aktualizované 14. októbra 2020

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje zabezpečiť:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby) alebo
 • pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov v exteriérových častiach prevádzok verejného stravovania.
 
Upozornenie

Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti).

 
 

 


Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť:  

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,  
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

 

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
opatrenia od 15.10.2020 138.9 kB pdf 15.10.2020