Obec Veľké Ripňany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zápis úmrtia

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár

Občiansky preukaz zomrelého

Vojenskú knižku ak ju zosnulý vlastní

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek