Obec Veľké Ripňany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Organizačná štruktúra obecného úradu

Oddelenia obecného úradu

Prednostka Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch 

Ing. Magdaléna Bosá – prednostka Obecného úradu
tel.: 038/5392314 , mobil:0911 225 065
e-mail.: obec@velkeripnany.skprednosta@velkeripnany.sk,  info@velkeripnany.sk

- vedie Obecný úrad a jeho prácu organizuje
- zastupuje Obecný úrad navonok
- sleduje výkon prenesenej štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu
- organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základnú prácu na úseku civilnej ochrany v čase nebezpečenstva, živelných pohrôm a havárií, prípadne iného ohrozenia
-  zabezpečuje prípravu materiálov predkladaných do Obecného zastupiteľstva
- legislatíva,
- účtovníctvo obce,
- mzdová a personálna agenda obce


Referát sociálnej politiky, daní, poplatkov, odvodovej povinnosti, opatrovateľskej služby a ekonomických činností obce

Ing. Ivana Varšavová - samostatný referent
tel.: 038/5392314
e-mail.:  ivana.varsavova@velkeripnany.sk

- Správa miestnych daní a poplatkov
- Správa katastra
- Opatrovateľská služba
- Úrad práce a starostlivosť o sociálne odkázané osoby


Matrika a evidencia obyvateľstva, Pokladňa, Civilná ochrana

Janka Pecháčová- matrikárka
tel.: 038/5392314
e-mail:  matrika@velkeripnany.sk
- Matričná činnosť - vydáva rodný, sobášny a úmrtný list, pripravuje podklady k uzavretiu manželstva, vykonáva zápisnice o určení otcovstva
- Overovanie podpisov a listín
- Evidencia obyvateľstva – prihlásenie k trvalému pobytu
- Pokladňa obce

 


Podateľňa, referat kultúry,  obecné služby

Veronika Blahová

Daniela Chalániová

- podateľňa

- doručená a odoslaná pošta,registratúrny denník,

- obecné služby

038/5392314, podatelna@velkeripnany.sk


Knihovníčka

Veronika Blahová


Zriadenec

Nataša Krešová

tel.09490773739


Zamestnanci technických služieb obce:

Mário Kreš

vodič nákladného vozidla , traktoru a strojník

Erik Bachratý

pracovník  pre obsluhu plynových kotolní nájomných bytových domov, ČOV, technické služby obce

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.