Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška

SÚBOR
Dátum: 15.05.2024
Autor: Ivana Varšavová
Táto novinka bude 24.05.2024 stiahnutá z webu.
Počet videní: 49
3 min. čítania
Verejná vyhláška

Poľovný revír MIER

Verejná vyhláška
podľa § 5 ods. 3 a § 79 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o poľovníctve“)
Zvolávatelia:
1. Ing. Rudolf Krajčík, nar. 01.01.1971, bytom Nitrianska Blatnica č. 428, 956 05 Radošina,
2. Dušan Turčan, nar. 18.10.1963, bytom Lipovník č. 151, 956 01 Bojná,
3. Július Tomašovič, nar. 10.06.1973, bytom Vozokany č. 108, 956 05 Radošina,
4. Juraj Oravec, nar. 20.07.1966, bytom Krtovce č. 122, 956 03 Hajná Nová Ves,
5. Miloš Hermann, nar. 01.07.1963, bytom Nitrianska Blatnica č. 62, 956 05 Radošina,
6. Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Vozokany, pozem. spol., so sídlom Vozokany 142, 956
05, IČO: 31827641, zastúpené predsedom Igorom Božikom,
ako vlastník resp. splnomocnený zástupca vlastníkov poľovných pozemkov, ktorých výmery
pozemkov predstavujú viac ako 1/3-inu výmery poľovných pozemkov počítaných podľa výmery
pozemkov nachádzajúcich sa v spoločnom poľovnom revíri “Mier“ Nitrianska Blatnica, uznaný
rozhodnutím Lesného úradu Topolčany, číslo: LÚ č. 185/1994 zo dňa 26.05.1994 v znení
rozhodnutia Lesného úradu Topolčany, číslo: LÚ č. 183/1994 zo dňa 09.05.1994 a rozhodnutia
Okresného národného výboru Topolčany, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva, číslo: PLVH-2017/1983 zo dňa 21.11.1983 (ďalej len ,,poľovný revír Mier“), a ako
oprávnené osoby v zmysle § 5 ods. 3 zákona o poľovníctve týmto zvolávajú
zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len ,,ZVPP“)
v poľovnom revíri Mier
za účelom rozhodnutia o užívaní poľovného revíru Mier v zmysle § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve na
ďalšie obdobie, ktoré sa bude konať
dňa: 24.05.2024 so začiatkom o 13:00 hod.
v: zasadačke Obecného úradu Vozokany, Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany,
ZVPP bude predchádzať prezentácia vlastníkov, alebo ich splnomocnených zástupcov v mieste
konania ZVPP, so začiatkom prezentácie od 09:00 hodiny a jej ukončením o 11:00 hodine.

 

Podrobnosti v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ZVPP PR Mier verejná vyhláška 2 Veľkosť: 246.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.5.2024