Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 37
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
362018ENVIROPOL SK s.r.o.,Lamačská cesta 45,841 03 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve -dodatok č.2poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstveč.EOZ-174-02-2015-DO0,00 €1.1.2019nestanovený
382018ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,816 47 Bratislava 1zmluva o združenej dodávke elektrinydodávke el.energie0,00 €14.12.2018nestanovený
352018LADISCO s.r.o.,Kríž nad Váhomzmluva o výkupe vedľajších život.produktov-oleje a tukyodoberanie použitého potravinárskeho oleja a tuku0,00 €29.11.2018nestanovený
342018Slovenská inovačná a energetická agentúra,Bratislavazmluva o poskytnutí NFP -KŽP-P04-SC431-2017-19/J978Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany,časť Behynce 244 245,14 €22.11.2018nestanovený
332018PROGRANT,s.r.o.Dostojevskeho rad 2550/19,Bratislava -Stare Mesto-WIFIzmluva o dielo-wifispracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č.OPII-2018/7/1-DOP 750,00 €25.10.2018nestanovený
322018AMIRE s.r.o.,Južná 3079/18,93401 LeviceRámcová zmluva o poskytnutí odborných služieb v oblasti VO-CIZSposkytnutie odborných služieb vo VO7 500,00 €25.10.2018nestanovený
312018Scholaris,s.r.o.,Kalvária 3,94901Nitrazmluva-riadenie projektu -OUposkytnutie odborných poradenských služieb2 760,00 €25.10.2018nestanovený
302018Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova ul.2,812 72 BratislavaZmluva č.PHZ-OPKI-2018-002210-o poskytnutí dotácie zo ŠR MVSRprojekt Garáž pre dobrovoľný hasičský zbor30 000,00 €12.10.2018nestanovený
292018Union poisťovňa,a.s. Bajkalská 29/A,Bratislavapoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz.-prívesný vozíkpoistenie zodpovednosti10,00 €27.9.2018nestanovený
282018KANGO ,spol. s r.o.,Hlavná 45,92505 Vozokanyzmluva o dielo-OUZvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy-Obecný úrad 146 761,39 €26.9.2018nestanovený
272018KANGO ,spol. s r.o.,Hlavná 45,925 05 Vozokany-komun.centrumzmluva o dielo -komunitné centrumKomunitné centrum-Zástavka vo Veľkých Ripňanoch 175 176,47 €nestanovenýnestanovený
262018Union poisťovňa,a.s.,Bajkalská 29/A,81360Bratislavapoistenie-faresinpoistenie samochodného stroja 375,00 €21.9.2018nestanovený
252018združenie miest a obcí ,region JE Jaslovské Bohunice,Trhová 2,91700TTpríkazná zmluva č.18/01/2018/ELdodávka tovaru-elektrickej energie 300,00 €14.8.2018nestanovený
242018združenie miest a obcí ,region JE Jaslovské Bohunice,Trhová 2,91700TTpríkazná zmluva č.18/01/2018/PLdodávka tovaru -plynu 300,00 €14.8.2018nestanovený
232018Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR,Špitálska4,6,8,81643Bratislavzmluva o poskytnutí NFP č.ZM-SEP-IMRK2-2018-001950poskytnutie NFP 181 713,05 €14.8.2018nestanovený
Položky 1-15 z 37
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 36
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
342017Jozef Mičina a manž.Gabriela,Veľké Ripňany ,Majerská 468/467odplatný prevod vlastníctva parc.CKN 683/799 720,00 €
26/1/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutuzovova 17,83103Bratislava 3záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu 1 400,00 €
332017Magna energia,a.s.Nitrianska 7555/18,92101 Piešťanydodávať elektrinu do odberných miest odberateľa0,00 €
322017LUMEN,družstvo NitraZberný dvor v obci Veľké Ripňany80 796,89 €
312017Semanco Martin a manž.Viktória,Veľké Ripňany,Školská 694/222Aodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy10 300,00 €
302017Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR,Špitálska4,6,8,81643Bratislavúprava zmluvných podmienok,práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP 172 857,48 €
292017SME EUROPA,o.z. Donnerova 5, 84104 Bratislavaspracovanie žiadosti o dotáciu a implementácii projektu -Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice2 000,00 €
282017Mokrý Mário,Veľké Ripňany,Vinohradská 197/346parcela č.CKN 683/81 o výmere 503m210 060,00 €
272017Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28,97590Banská Bystricaposkytnutie podpory formou dotácie -ošetrenie lipovej aleje4 780,00 €
262017Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,82511 Bratislavadodávka plynu0,00 €
252017Národný bezpečnostný úrad,Budatínska 30,85106Bratislavaposkytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby0,00 €
242017Roman Lanfer,Veľké Ripňany,Hlavná 137/67,Ing.Ingrid Berežná,Petzwalova 548/14,Nitraodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy19 800,00 €
232017Environmentálny fond,Martinská 49,821 05 Bratislavazefektívnenie triedeného zberu v obci Veľké Ripňany 209 750,40 €
222017NSK,Rázusová 2A,94901Nitranákup metráže na výrobu odevov a galantérie 600,00 €
212017NSK,Rázusová 2A,94901Nitraúhrada nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu1 800,00 €
Položky 1-15 z 36
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 47
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
32017Ing.Marián Beňoprenájom nehnuteľnosti v k.u.Veľké Ripňany2 390,40 €
422016Všeobecná úverová banka,a.s.Mlynské nivy 1,829 90Bratislavposkytnutie finančných prostriedkov  180 000,00 €
412016Skládka komunálneho odpadu s.r.o.Bojnáodber a zneškodnenie odpadov skládkovaním0,00 €
402016Západoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.dodávky vody z verejného vodovodu0,00 €
392016Západoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.dodávky vody z verejného vodovodu0,00 €
382016Západoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.dodávky vody z verejného vodovodu0,00 €
372016Environmentálny fond,Martinská 49,821 05 Bratislavaúprava zmluvných podmienok,práv a povinností ZS pri poskytovaní podpory z fondu54 736,85 €
362016MAPA Slovakia Digital,s.r.o.poskytnúť prístup na svoj server,importovať digitálne mapy 500,00 €
352016VF Project +Marketing s.r.o.,Šaľa -Večaspracovanie žiadosti o NFP pre projekt InterregV-A SK-HUN2 000,00 €
342016ELLIO,spol. s r.o.Novozámocka 242,Nitranadobudnutie vlastníckeho práva0,00 €
332016Frťala František,Piešťanska 411/634,95607 Veľké Ripnany,Eduard Balážik,Staničná 121/185,95607Veľké Ripňanykúpa nehnuteľnosti1 555,00 €
322016Skládky a odpady,s.r.o.Vajnorská 40,831 03 Bratislavarekultivácia skládky,odstránenie nelegálnej skládky odpadov54 732,96 €
312016Ľudevít Tokarčík TOKYS,Malé Kršteňany 28kompletná umelecko-remeselná obnova-centrálny kríž 4 208,40 €
302016doc.JUDr.Jozef Sotolář,PhD.poskytnutie právnych služieb klientovi zo strany advokáta8 223,60 €
292016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.prevádzkovanie verejného vodovodu-Rozšírenie vodovodu0,00 €
Položky 1-15 z 47

webygroup

Úvodná stránka