Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte v našej obci Veľké Ripňany!

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Obecné zastupiteľstvo určilo:

V zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 3/2018 určilo:

1. Pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Veľké Ripňany na funkčné obdobie 2018-2022 dva volebné obvody s celkovým počtom poslancov 9 nasledovne:

Volebný obvod č. 1 Veľké Ripňany v ktorom bude 7 poslancov

Volebný obvod č. 2 Veľké Ripňany - Behynce v ktorom budú 2 poslanci

Určenie  rozsahu výkonu funkcie starostu v obci Veľké Ripňany na volebné obdobie 2018-2022. Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ripňany v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: plný úväzok

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 2132

Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: 

Ing. Ivana Varšavová, OÚ Veľké Ripňany, mail: vripnany@gmail.com,

tel: 038/5392314, 0903 038 798

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ripňany

a pre voľby starostu obce Veľké Ripňany.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ripňanoch WOSO18_V12 - zastupiteľstvo VR.pdf WOSO18_V12 - zastupiteľstvo VR.pdf (79.6 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Veľké Ripňany WOSO18_V12a- starosta.pdf WOSO18_V12a- starosta.pdf (72.8 kB)
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Oznámenie - volebné obvody, poslanci
Oznámenie - Voľby 2018.docx Oznámenie - Voľby 2018.docx (33.3 kB)

 

Zverejnené 9.7.2018 -vi-
Aktualizované: 20.9.2018 -vi- Vyprší o 100 dní.


 

webygroup

Úvodná stránka