Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte v našej obci Veľké Ripňany!

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Obecné zastupiteľstvo určilo:

V zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 3/2018 určilo:

1. Pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Veľké Ripňany na funkčné obdobie 2018-2022 dva volebné obvody s celkovým počtom poslancov 9 nasledovne:

Volebný obvod č. 1 Veľké Ripňany v ktorom bude 7 poslancov

Volebný obvod č. 2 Veľké Ripňany - Behynce v ktorom budú 2 poslanci

Určenie  rozsahu výkonu funkcie starostu v obci Veľké Ripňany na volebné obdobie 2018-2022. Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ripňany v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: plný úväzok

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 2132

Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: 

Ing. Ivana Varšavová, OÚ Veľké Ripňany, mail: vripnany@gmail.com,

tel: 038/5392314

 

Výsledky hlasovania vo voľbách do samosprávy obce Veľké Ripňany

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obce Veľké Ripňany Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.docx.pdf Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.docx.pdf (369.6 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby obecného zastupiteľstva VR WOSO18_V12 - zastupiteľstvo VR.pdf WOSO18_V12 - zastupiteľstvo VR.pdf (79.7 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Veľké Ripňany WOSO18_V12a- starosta.pdf WOSO18_V12a- starosta.pdf (72.8 kB)
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Oznámenie - volebné obvody, poslanci
Oznámenie - Voľby 2018.docx Oznámenie - Voľby 2018.docx (33.3 kB)

 

Zverejnené 9.7.2018 -vi-
Aktualizované: 11.11.2018 -vi- Vyprší o 47 dní.


 

webygroup

Úvodná stránka