Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 20
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
202018TextilEco a.s.dodatok č.1/2018 k zmluve č.4/2014o spolupráci pri zbere použitého šatstvazmena podmienok pri zbere použitého šatstva0,00 €28.7.2018nestanovený
192018Branislav Krajčík,Lucia Krajčíková,Veľké Ripňany ,Mládežnícka 736/138AKúpna zmluva -Krajčík Branislavodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy 915,00 €25.7.2018nestanovený
182018Marcel Svíčka,E.F.Scherrera 4802/22,92101 Piešťanyzmluva o kúpe nehnuteľnostiodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy1 345,00 €18.7.2018nestanovený
172018ZSE Energia,a.s.Čulenova 6,816 47 Bratislavazmluva o združenej dodávke elektrinydodávka el.energie0,00 €3.7.2018nestanovený
162018ZSE Energia,a.s.Čulenova 6,816 47 Bratislavazmluva o združenej dodávke elektrinydodávka el.energie0,00 €3.7.2018nestanovený
152018Nitriansky samosprávny kraj,Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva o poskytnutí NFP- IROP-PO2-SC221-2016-10-MŠPrístavba -rozšírenie kapacity materskej školy 204 284,99 €15.6.2018nestanovený
142018Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28,97590Banská BystricaZmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/148-záhradne komp.Obstaranie záhradných komposterov v obci Veľké Ripňany 101 365,20 €15.6.2018nestanovený
132018Union poisťovňaPovinné zmluvné poisteniepovinné zmluvné poistenie 510,00 €8.6.2018nestanovený
122018NATUR-PACK,a.s.Ružová dolina 6,821 08 Bratislavazmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovo zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci.0,00 €15.5.2018nestanovený
112018Marián Kapusta , Obsolovce 94zmluva o kúpe nehnuteľnosti-marián kapustaodplatný prevod vlastníckeho práva9 998,24 €8.5.2018nestanovený
102018Mgr.Majková Jana,Veľké Ripňany,Školská 723/180Kúpna zmluva -majková jana12 645,00 €3.5.2018nestanovený
92018Kreš Mário a manž.Nataša, Veľké Ripňany,Topoľčianska 368/586zámenná zmluva-kreš mário a manž.zámena pozemkov 1 340,00 €25.4.2018nestanovený
82018Obec Veľké RipňanyKúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena-zelísková oľgazriadenie vecného bremena 0,00 €18.4.2018nestanovený
72018Vilma Tomková,Veľké Ripňany,Studená Dolina 745/706zmluva o kúpe nehnuteľnosti-tomková vilmaodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy10 240,00 €14.4.2018nestanovený
62018MEDIPROJEKT spol. s r.o. ,Winterova 17,92101 PiešťanyZmluva o dielo č.04/2018vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,pre stavebné povolenie27 120,00 €28.3.2018nestanovený
Položky 1-15 z 20
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 35
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
26/1/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutuzovova 17,83103Bratislava 3záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu 1 400,00 €
332017Magna energia,a.s.Nitrianska 7555/18,92101 Piešťanydodávať elektrinu do odberných miest odberateľa0,00 €
322017LUMEN,družstvo NitraZberný dvor v obci Veľké Ripňany80 796,89 €
312017Semanco Martin a manž.Viktória,Veľké Ripňany,Školská 694/222Aodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy10 300,00 €
302017Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR,Špitálska4,6,8,81643Bratislavúprava zmluvných podmienok,práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP 172 857,48 €
292017SME EUROPA,o.z. Donnerova 5, 84104 Bratislavaspracovanie žiadosti o dotáciu a implementácii projektu -Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice2 000,00 €
282017Mokrý Mário,Veľké Ripňany,Vinohradská 197/346parcela č.CKN 683/81 o výmere 503m210 060,00 €
272017Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28,97590Banská Bystricaposkytnutie podpory formou dotácie -ošetrenie lipovej aleje4 780,00 €
262017Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,82511 Bratislavadodávka plynu0,00 €
252017Národný bezpečnostný úrad,Budatínska 30,85106Bratislavaposkytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby0,00 €
242017Roman Lanfer,Veľké Ripňany,Hlavná 137/67,Ing.Ingrid Berežná,Petzwalova 548/14,Nitraodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy19 800,00 €
232017Environmentálny fond,Martinská 49,821 05 Bratislavazefektívnenie triedeného zberu v obci Veľké Ripňany 209 750,40 €
222017NSK,Rázusová 2A,94901Nitranákup metráže na výrobu odevov a galantérie 600,00 €
212017NSK,Rázusová 2A,94901Nitraúhrada nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu1 800,00 €
202017NSK,Rázusová 2A,94901Nitradotácia na úhradu nákladov na podporu športu 300,00 €
Položky 1-15 z 35
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 47
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
32017Ing.Marián Beňoprenájom nehnuteľnosti v k.u.Veľké Ripňany2 390,40 €
422016Všeobecná úverová banka,a.s.Mlynské nivy 1,829 90Bratislavposkytnutie finančných prostriedkov  180 000,00 €
412016Skládka komunálneho odpadu s.r.o.Bojnáodber a zneškodnenie odpadov skládkovaním0,00 €
402016Západoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.dodávky vody z verejného vodovodu0,00 €
392016Západoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.dodávky vody z verejného vodovodu0,00 €
382016Západoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.dodávky vody z verejného vodovodu0,00 €
372016Environmentálny fond,Martinská 49,821 05 Bratislavaúprava zmluvných podmienok,práv a povinností ZS pri poskytovaní podpory z fondu54 736,85 €
362016MAPA Slovakia Digital,s.r.o.poskytnúť prístup na svoj server,importovať digitálne mapy 500,00 €
352016VF Project +Marketing s.r.o.,Šaľa -Večaspracovanie žiadosti o NFP pre projekt InterregV-A SK-HUN2 000,00 €
342016ELLIO,spol. s r.o.Novozámocka 242,Nitranadobudnutie vlastníckeho práva0,00 €
332016Frťala František,Piešťanska 411/634,95607 Veľké Ripnany,Eduard Balážik,Staničná 121/185,95607Veľké Ripňanykúpa nehnuteľnosti1 555,00 €
322016Skládky a odpady,s.r.o.Vajnorská 40,831 03 Bratislavarekultivácia skládky,odstránenie nelegálnej skládky odpadov54 732,96 €
312016Ľudevít Tokarčík TOKYS,Malé Kršteňany 28kompletná umelecko-remeselná obnova-centrálny kríž 4 208,40 €
302016doc.JUDr.Jozef Sotolář,PhD.poskytnutie právnych služieb klientovi zo strany advokáta8 223,60 €
292016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.prevádzkovanie verejného vodovodu-Rozšírenie vodovodu0,00 €
Položky 1-15 z 47

webygroup

Úvodná stránka