Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 27
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
282018Union poisťovňa,a.s. Bajkalská 29/A,Bratislavapoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz.-prívesný vozíkpoistenie zodpovednosti10,00 €27.9.2018nestanovený
272018KANGO ,spol. s r.o.,Hlavná 45,92505 Vozokanyzmluva o dielo Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy-Obecný úrad 146 761,39 €26.9.2018nestanovený
262018Union poisťovňa,a.s.,Bajkalská 29/A,81360Bratislavapoistenie-faresinpoistenie samochodného stroja 375,00 €21.9.2018nestanovený
252018združenie miest a obcí ,region JE Jaslovské Bohunice,Trhová 2,91700TTpríkazná zmluva č.18/01/2018/ELdodávka tovaru-elektrickej energie 300,00 €14.8.2018nestanovený
242018združenie miest a obcí ,region JE Jaslovské Bohunice,Trhová 2,91700TTpríkazná zmluva č.18/01/2018/PLdodávka tovaru -plynu 300,00 €14.8.2018nestanovený
232018Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR,Špitálska4,6,8,81643Bratislavzmluva o poskytnutí NFP č.ZM-SEP-IMRK2-2018-001950poskytnutie NFP 181 713,05 €14.8.2018nestanovený
212018Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR,Špitálska4,6,8,81643Bratislavzmluva o poskytnutí nfp č.zm sep-imrk1-2017-001079zmena plnomocenstva 0,00 €14.8.2018nestanovený
202018TextilEco a.s.dodatok č.1/2018 k zmluve č.4/2014o spolupráci pri zbere použitého šatstvazmena podmienok pri zbere použitého šatstva0,00 €28.7.2018nestanovený
192018Branislav Krajčík,Lucia Krajčíková,Veľké Ripňany ,Mládežnícka 736/138AKúpna zmluva -Krajčík Branislavodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy 915,00 €25.7.2018nestanovený
182018Marcel Svíčka,E.F.Scherrera 4802/22,92101 Piešťanyzmluva o kúpe nehnuteľnosti-svička marcelodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy1 345,00 €18.7.2018nestanovený
172018ZSE Energia,a.s.Čulenova 6,816 47 Bratislavazmluva o združenej dodávke elektrinydodávka el.energie0,00 €3.7.2018nestanovený
162018ZSE Energia,a.s.Čulenova 6,816 47 Bratislavazmluva o združenej dodávke elektrinydodávka el.energie0,00 €3.7.2018nestanovený
152018Nitriansky samosprávny kraj,Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva o poskytnutí NFP- IROP-PO2-SC221-2016-10-MŠPrístavba -rozšírenie kapacity materskej školy 204 284,99 €15.6.2018nestanovený
142018Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28,97590Banská BystricaZmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/148-záhradne komp.Obstaranie záhradných komposterov v obci Veľké Ripňany 101 365,20 €15.6.2018nestanovený
132018Union poisťovňaPovinné zmluvné poisteniepovinné zmluvné poistenie 510,00 €8.6.2018nestanovený
Položky 1-15 z 27
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 36
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
342017Jozef Mičina a manž.Gabriela,Veľké Ripňany ,Majerská 468/467odplatný prevod vlastníctva parc.CKN 683/799 720,00 €
26/1/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutuzovova 17,83103Bratislava 3záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu 1 400,00 €
332017Magna energia,a.s.Nitrianska 7555/18,92101 Piešťanydodávať elektrinu do odberných miest odberateľa0,00 €
322017LUMEN,družstvo NitraZberný dvor v obci Veľké Ripňany80 796,89 €
312017Semanco Martin a manž.Viktória,Veľké Ripňany,Školská 694/222Aodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy10 300,00 €
302017Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR,Špitálska4,6,8,81643Bratislavúprava zmluvných podmienok,práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP 172 857,48 €
292017SME EUROPA,o.z. Donnerova 5, 84104 Bratislavaspracovanie žiadosti o dotáciu a implementácii projektu -Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice2 000,00 €
282017Mokrý Mário,Veľké Ripňany,Vinohradská 197/346parcela č.CKN 683/81 o výmere 503m210 060,00 €
272017Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28,97590Banská Bystricaposkytnutie podpory formou dotácie -ošetrenie lipovej aleje4 780,00 €
262017Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,82511 Bratislavadodávka plynu0,00 €
252017Národný bezpečnostný úrad,Budatínska 30,85106Bratislavaposkytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby0,00 €
242017Roman Lanfer,Veľké Ripňany,Hlavná 137/67,Ing.Ingrid Berežná,Petzwalova 548/14,Nitraodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy19 800,00 €
232017Environmentálny fond,Martinská 49,821 05 Bratislavazefektívnenie triedeného zberu v obci Veľké Ripňany 209 750,40 €
222017NSK,Rázusová 2A,94901Nitranákup metráže na výrobu odevov a galantérie 600,00 €
212017NSK,Rázusová 2A,94901Nitraúhrada nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu1 800,00 €
Položky 1-15 z 36
Zmluvy » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 47
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
32017Ing.Marián Beňoprenájom nehnuteľnosti v k.u.Veľké Ripňany2 390,40 €
422016Všeobecná úverová banka,a.s.Mlynské nivy 1,829 90Bratislavposkytnutie finančných prostriedkov  180 000,00 €
412016Skládka komunálneho odpadu s.r.o.Bojnáodber a zneškodnenie odpadov skládkovaním0,00 €
402016Západoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.dodávky vody z verejného vodovodu0,00 €
392016Západoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.dodávky vody z verejného vodovodu0,00 €
382016Západoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.dodávky vody z verejného vodovodu0,00 €
372016Environmentálny fond,Martinská 49,821 05 Bratislavaúprava zmluvných podmienok,práv a povinností ZS pri poskytovaní podpory z fondu54 736,85 €
362016MAPA Slovakia Digital,s.r.o.poskytnúť prístup na svoj server,importovať digitálne mapy 500,00 €
352016VF Project +Marketing s.r.o.,Šaľa -Večaspracovanie žiadosti o NFP pre projekt InterregV-A SK-HUN2 000,00 €
342016ELLIO,spol. s r.o.Novozámocka 242,Nitranadobudnutie vlastníckeho práva0,00 €
332016Frťala František,Piešťanska 411/634,95607 Veľké Ripnany,Eduard Balážik,Staničná 121/185,95607Veľké Ripňanykúpa nehnuteľnosti1 555,00 €
322016Skládky a odpady,s.r.o.Vajnorská 40,831 03 Bratislavarekultivácia skládky,odstránenie nelegálnej skládky odpadov54 732,96 €
312016Ľudevít Tokarčík TOKYS,Malé Kršteňany 28kompletná umelecko-remeselná obnova-centrálny kríž 4 208,40 €
302016doc.JUDr.Jozef Sotolář,PhD.poskytnutie právnych služieb klientovi zo strany advokáta8 223,60 €
292016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.prevádzkovanie verejného vodovodu-Rozšírenie vodovodu0,00 €
Položky 1-15 z 47

webygroup

Úvodná stránka