Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte v našej obci Veľké Ripňany!

OZNAMY

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2018/2019 - pripomienkovanie.

Zverejnené 17.9.2018 -vi- Vyprší o 11 dní.


 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 28.9.2018 a 3.10.2018 vo Veľkých Ripňanoch

Zverejnené 17.9.2018 -vi- Vyprší o 14 dní.


 

Komunitné centrum Zastávka vo Veľkých Ripňanoch

Zverejnené 31.7.2018 -vi-
Aktualizované: 15.8.2018 -vi-


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018
 
Právo voli ...viac...

Zverejnené 9.7.2018 -vi-
Aktualizované: 18.9.2018 -vi- Vyprší o 103 dní.


 

Prístavba - rozšírenie kapacity materskej školy - Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky
Obec Veľké Ripňany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7, ods. 1, písm b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...viac...

Zverejnené 30.4.2018 -vi-
Aktualizované: 18.7.2018 -vi-


 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany.

Zverejnené 19.4.2018 -vi-


 

OZ RADOŠINKA - na webovej stránke sú k nahliadnutiu rozmanité ideové návrhy využitia územia OZ RADOŠINKA a ideový návrh Cyklotrasy 142 Zbehy - Radošina a ideový návrh Cyklotrasy 142 Zbehy - Radošina

Nahliadnite a inšpirujte sa:
 
www.radosinka.sk/aktuality/?ftshow=108#news108
 
Architektonická štúdia spracovaná v rámci projektu Nevšedné cesty za poznaním miestnej krajiny ...viac...

Zverejnené 16.2.2018 -vi-
Aktualizované: 10.7.2018 -vi-


 

Daň z nehnuteľnosti - tlačivá.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom ...viac...

Zverejnené 1.1.2018 -vi-


 

SMS info

Občania, ktorí majú záujem dostávať bezplatne dôležité oznamy týkajúce sa obce ( prerušenie distribúcie el. energie, dovolenka u lekára, kultúrne podujatia a pod. ) formou SMS správ sa môžu prihlásiť ...viac...

Zverejnené 16.1.2017 -vi-


 

Informácie pre žiadateľov o pripojenie na verejnú kanalizáciu v obci Veľké Ripňany a Behynce

Informácie pre žiadateľov o pripojenie na verejnú kanalizáciu v obci Veľké Ripňany a Behynce.
Všeobecné podmienky:
A)   Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizačnú sieť sa môže pripoji ...viac...

Zverejnené 2.5.2016 -vi-


 

Komunitný plán obce

Zverejnené 14.12.2016 -bm-


 

PHSR

Zverejnené 14.12.2016 -bm-


 

webygroup

Úvodná stránka